حکمت نیایش
33 بازدید
محل نشر: بنیاد فرهنگی افغانستان سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی